Is it worth it to set up an online store?

In previous posts there were only a few words about cryptocurrencies, trade or drones. These issues are closely related to another topic. It’s very current, because almost every trader thought about moving his business to the network. We’ll talk about the phenomenon of the Internet shopping.

Supermarkets don’t have a reason to exist. According to recent reports, in western Europe and in US they increasingly depart from the huge supermarkets’ area for online stores. Average-brainy sawmill worker is able to enumerate the advantages of a gigantic waste of space using fingers of one hand.

If you create your own online store, by investing once, you will get the access to the multitude internet users everywhere, in the price of monthly rental of 70 m2 local in Warsaw. Advertising? Do you really think the billboards are effective? Think more about Adwords or partner programs. They have significantly higher statistics.

The effectiveness of advertising on the blog is also more often discussed. I will certainly talk more about the subject, yet there’s a link to the pretty interesting article: How I made 69 000 zł 8 days of June, or whether the money blogging? Michał combined specialized blog with partner programs. He’s a professional and well-readable.

But let’s return to the shops. Product at home, you’re packing and sending orders. That’s it, you’ve got your store. Later magazines or slavers on contract-order. Whatever, you’ve probably got everything thought out already, but you are afraid to begin.

The client is afraid to buy something without seeing it? He will return it. Internet Shopping is more thought out, especially when the product is well described and labeled with photographs. 92.6 % of customers think that pictures have the greatest impact on the decision to purchase. I predict that the necessities will soon be in city centers, in small warehouses operated by drones. Toilet paper will arrive at a critical moment, before you manage to scream ‘honey, I ran out of paper’.

All you need is an idea and a product. If you’ve got no money, try anyway. If the idea is good, I submit the possibility to talk it through with me on Zefir Studio. Percent or participation in profits in exchange for creation of the shop or a help in brand building. Let’s be human, everyone has to start somewhere. Start-ups are the power.

See You later!

 


 

W poprzednich wpisach było kilka słów na temat kryptowalut, handlu, czy dronów. Te zagadnienia są ściśle powiązane z kolejnym tematem. Jest on bardzo na czasie, bo mało który handlowiec nie myślał już o przeniesieniu biznesu do sieci. Pogadamy o zjawisku kupowania w Internecie.

Supermarkety nie mają racji bytu. Według ostatnich doniesień, na zachodzie Europy oraz w Stanach, coraz częściej odchodzi się od ogromnej powierzchni supermarketów na rzecz sklepów internetowych. Średnio rozgarnięty pracownik tartaku z pomocą palców jednej dłoni jest w stanie zliczyć plusy gigantycznego marnotrawstwa powierzchni.

Jeśli stworzysz własny sklep internetowy, inwestując raz uzyskasz dostęp do rzeszy internautów w cenie miesięcznego wynajmu 70 metrowego lokalu w Warszawie. Reklama? Naprawdę myślisz, że bilbordy są skuteczne? Zastanów się bardziej nad Adwords czy programami partnerskimi. Mają wyraźnie wyższe statystyki.

Coraz częściej mówi się także o skuteczności reklamy na blogu. Z całą pewnością poruszę jeszcze ten temat, na razie link do całkiem interesującego artykułu: Jak zarobiłem 69 000 zł w 8 dni czerwca, czyli czy w blogowaniu są pieniądze? Michał połączył specjalistyczny blog z programami partnerskimi. To profesjonalista i świetnie się go czyta.

Wracając jednak do sklepów. Produkt w domu, pakujesz i wysyłasz zamówienia. To tyle, masz swój sklep. Później magazyny lub niewolnicy na umowę-zlecenie. Z resztą, pewnie masz już wszystko obmyślone, tylko boisz się zacząć.

Klient boi się obejrzeć coś bez oglądania? To zwróci. Zakupy przez Internet są bardziej przemyślane, zwłaszcza gdy produkt jest dobrze opisany i opatrzony w fotografie. 92,6% odbiorców uważa, że to zdjęcia mają największy wpływ na decyzję o zakupie. Przewiduję, że towary pierwszej potrzeby będą niedługo w centrach miast w małych magazynach obsługiwanych przez drony. Papier toaletowy przyleci w newralgicznym momencie, zanim zdołasz krzyknąć: „kochanie, skończył się papier”.

Wystarczy, że masz pomysł i produkt. Jeśli nie masz kasy, to i tak spróbuj. Jeśli pomysł jest dobry, ja na Zefir Studio dopuszczam możliwość dogadania się. Procent lub współudział w zyskach w zamian za tworzenie sklepu, bądź pomoc w budowie marki. Bądźmy ludźmi, każdy musi od czegoś zacząć. Start-upy to potęga.

Cześć!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *