What’s the future of drones?

Amazing. You walk into Saturn and buy the baby, which you control with your iPhone, for a pittance. Baubles with cameras you can buy for a few thousands. The flight time is not too long yet, that’s a fact, but I believe that most of the manufacturers work already over its extension.

The origins of drones, are naturally military drones and unmanned tiny reconnoitring aircraft. Without compromising expensively and long-trained pilot on death, we can penetrate enemy’s territory. Just as the Internet and the enormity of other inventions, postwar heirloom. Though it’s the perfect time for inventiveness. Leonardo has already proved that. But back to the topic, we’ve heard about Arms Trade recently.

Perspectives:

 • unmanned couriers – it’s the matter of few years when light delivery, mainly from the gastronomic industry, will be dominated by these marvels,
 • advertising and promotion – a strong, growing industry, a unique photo frames for which earlier you had to invest in the crane or helicopter, now in the price of fuel, social impacts – expansion of coconism, the stream which is popular in Japan; people who use Internet Purchasing lose contact with the real world and don’t leave their homes; at all,
 • service – instead of satellite dishes fitters we’ll see fitters of small ports / docks / landing spots for our couriers; probably connected to a charger, simply by landing on the board; with solar cells best; Germans, who invest in renewable energy will definitely like it,
 • frequent actualization of Google Maps,
 • greater need for privacy, venetian mirrors instead of windows, barriers.

This is just a beginning.

See You later!


Coś niesamowitego. Wchodzisz do Saturna i kupujesz maleństwo, którym sterujesz iPhonem za grosze. Cacka z kamerami można kupić już za kilka tysięcy. Fakt, że czas lotu nie jest jeszcze zbyt długi, ale wierzę, że właśnie nad jego wydłużeniem pracuje większość producentów.

Początki dronów to oczywiście wojsko i bezzałogowe, maleńkie samoloty zwiadu. Bez narażania na śmierć drogo i długo szkolonego pilota możemy penetrować terytorium wroga. Podobnie jak Internet i ogrom innych wynalazków, scheda po wojnie. Bądź co bądź to idealny czas dla wynalazczości. Już Leonardo to udowodnił. Wróćmy jednak do tematu, o Handlu Bronią już słyszeliśmy niedawno.

Perspektywy:

 • kurierzy bezzałogowi; kwestia kilku lat i lekkie przesyłki głównie z branży gastronomicznej będą opanowane przez te cudeńka,
 • reklama i promocja – silna, rozwijająca się branża, niepowtarzalne ujęcia, dla których trzeba było zainwestować wcześniej w dźwig lub helikopter teraz w cenie paliwa,
 • skutki społeczne – rozwój kokonizmu, nurtu popularnego w Japonii, ludzie korzystając z Zakupów przez Internet tracą kontakt ze światem realnym i nie wychodzą z domów; wcale,
 • obsługa – zamiast monterów anten satelitarnych będziemy mieli do czynienia z monterami małych portów / doków / lądowisk dla naszych kurierów; zapewne połączonych z ładowarką poprzez samo lądowanie na płycie; na baterie słoneczne najlepiej, Niemcom inwestującym w odnawialne źródła, na pewno się spodoba,
 • częsta aktualizacja Google Maps,
 • większa potrzeba prywatności, lustra weneckie w ramach okien, bariery.

To tylko początek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *